BAYİ GİRİŞİ
Toybelen Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:361 İlkadım/Samsun
0543 114 0 444
0543 114 0 444
Kişisel Verileri Koruma Kanunu

1. Giriş

Web sitemiz, http://www.adiyorem.com.tr (Bundan böyle “site”olarak anılacaktır.) çerezleri ve diğer benzer teknolojileri (Bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) kullanmaktadır.  Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir. Bu dökümanda size çerez kullanımımız ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında detaylı bilgi vereceğiz. 

2. Çerez Nedir?

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir.

3. Açık Rıza

Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz. “Çerez Aydınlatma Metni” Düğmesini tıkladığınızda, burada açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin kategorilerini inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız.

4. Çerezler

4.1 Zorunlu(Fonksiyonel) Çerezler :

Bazı çerezler, web sitesinin belirli bölümlerinin düzgün çalışmasını ve kullanıcı tercihlerinizin bilinmesini sağlar. İşlevsel çerezler yerleştirerek web sitemizi ziyaret etmenizi kolaylaştırıyoruz.  Bu çerezleri açık rızaya gerek duymaksızın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-e ve f uyarınca Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz.  Aydınlatma metnimizin 5. maddesinde mevcut çizelgelerde hangi zorunlu çerezleri kullandığımızı göstermekteyiz.

4.2.  Analitik Çerezleri:

Kullanıcılarımız için web sitesi deneyimini optimize etmek için analitik çerezler kullanıyoruz. Bu analitik çerezler ile web sitemizin kullanımı hakkında bilgi ediniyoruz. Analitik çerezler yerleştirmek için açık rızanıza gerek duyuyoruz.

4.3 Reklam Çerezi: Bu sitede reklam çerezi kullanmıyoruz

4.4 Sosyal Medya Düğmeleri:

Web sitemize Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp ve Instagram için web sayfalarına (ör. “Beğen”, “pin”) bağlantı vermek için düğmeler kullanıyoruz. Bu düğmeler Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp ve Instagram’dan gelen kod parçalarını kullanarak çalışır. Bunun için çerezler yerleştirir. Bu sosyal medya düğmeleri de belirli bilgileri saklayabilir ve işleyebilir, böylece kişiselleştirilmiş bir reklam size gösterilebilir.Lütfen bu sosyal ağların gizlilik bildirimini (düzenli olarak değişebilen) okuyun. Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp ve Instagram Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır.

5. Sitemizde Kullanılan Çerezler

Google Analytics

İstatistik için Google Analytics kullanıyoruz. Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi Süre İşlev
İstatistikler (Anonim)    
_ga 2 yıl  
_gid 1 gün Sayfa görüntülemelerini sayar ve izler
Purpose pending investigation    
_ga_* 2 yıl  
Sharing

Detaylı Bilgi için Okuyunuz Google Analytics Privacy Policy.

Automattic

Siteyi geliştirmek için Automattic kullanıyoruz. Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi Süre İşlev
İstatistikler    
tk_ai Oturum kadar Tekil kullanıcı bilgisi saklar
Sharing

Lütfen Detaylı Bilgi için okuyunuz Automattic Privacy Policy.

JetPack

Reklam için jetpack kullanıyoruz. Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi Süre İşlev
İstatistikler    
tk_tc oturum kadar Kullanım geçmişini saklar
tk_qs 30 dakika  
Sharing

Detaylı bilgi için lütfen okuyunuz JetPack Privacy Policy.

Google Fonts

Sitedeki yazı tiplerini görüntüleyebilmeniz için google fonts kullanıyoruz Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi Süre İşlev
Pazarlama    
Google Fonts API yok Kullanıcı IP adresi görüntüler

Detaylı Bilgi için lütfen okuyunuz Google Fonts Privacy Policy.

Google Maps

Google Haritalar’ı haritaların görüntülenmesi için kullanıyoruz Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi Süre İşlev
Pazarlama    
Google Maps API yok IP adresi talep eder
Sharing

Detaylı bilgi için okuyunuz Google Maps Privacy Policy.

YouTube

Video görüntüleme için YouTube kullanıyoruz Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi Süre İşlev
Pazarlama    
GPS oturum süresince Lokasyon datası saklar
Fonksiyonel    
VISITOR_INFO1_LIVE 6 ay Bant genişliğini belirler
İstatistikler    
YSC oturum süresince Belirli kullanıcı kimliğini saklar
PREF 1 yıl Siteler arası ziyaretleri takip eder

Detaylı Bilgi için lütfen okuyunuz YouTube Privacy Policy.

Facebook

Son sosyal yayınları ve / veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için Facebook’u kullanıyoruz. Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi Süre İşlev
Pazarlama    
actppresence 1 yıl Reklam sıklığı görüntüleme
_fbc 2 yıl Son ziyareti saklar
fbm* 1 yıl Hesap detaylarını saklar
xs 3 ay Belirli bir oturum kimliği saklar
fr 3 ay Reklam hedeflemesi sağlar
_fbp 3 ay Siteler arasındaki ziyaretleri saklar
datr 2 yıl Sahteciliği önlemeyi amaçlar
sb 2 yıl Tarayıcı bilgilerini saklar
*_fbm_ 1 yıl Hesap detaylarını saklar
Fonksiyonel    
wd 1 hafta Ekran çözünürlüğünü denetler
act 90 gün Kullanıcıların oturumunu açık tutar
c_user 90 gün Belirli bir oturum kimliği saklar
csm 90 gün Sahteciliği önlemeyi amaçlar
presence oturum kadar Tarayıcı sekmesinin aktif olmasını sağlar

Detaylı bilgi için okuyunuz  Facebook Privacy Policy.

Twitter

Twitter’ı son sosyal yayınları ve / veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz. Detaylı Bilgi

Çerez Çeşidi Süre İşlev
Fonksiyonel    
local_storage_support_test Kalıcı Yüklemeyi dengeler
Pazarlama    
metrics_token Kalıcı Embed içeriğini depolar

Daha detaylı bilgi için okuyunuz: Twitter Privacy Policy.

LinkedIn

LinkedIn’i son sosyal yayınları ve / veya sosyal paylaşım düğmelerini görüntülemek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi

Çerez Çeşidi Süre İşlevi
Pazarlama    
bcookie 2 yıl Tarayıcı detaylarını saklar
li-oatml 1 ay Reklam hedeflemeleri yapar
li_sugr 3 ay Tarayıcı detaylarını saklar
UserMatchHistory 30 gün Reklam hedeflemeleri yapar
lidc 1 gün Gerçekleştirilen eylemleri web sitesinde depolar
bscookie 2 yıl Gerçekleştirilen eylemleri web sitesinde depolar
X-LI-IDC oturum kadar Sayfalar arasında işlevselliği sağlar
Fonksiyonel    
BizographicsOptOut 10 yıl Gizlilik tercihlerini saklar

Daha detaylı bilgi için okuyunuz LinkedIn Privacy Policy.

8. Haklarınız

  • Veri Sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ve Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
  • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
  • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusunun fiziki adresine  adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden  elektronik posta adresimize iletebilirsiniz.

9. Çerezleri Devre Dışı Bırakma

İnternet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın. 

Bazı tarayıcılardan çerezlere ilişkin ayarları yapabilmeniz adına bağlantılar aşağıdaki gibidir:

Adobe Analytics

https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

10. Veri Sorumlusu Bilgileri

Çerez Aydınlatma Metni ve bu bildirimle ilgili sorularınız ve / veya yorumlarınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin:

ADIYÖREM ÇİĞ KÖFTE
Toybelen Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:361 İlkadım / Samsun

Site: http://www.adiyorem.com.tr
Eposta: [email protected]
Telefon: +90 (362) 437 82 28